Tour Du Lịch

Tour Du Lịch

Thời gian: 06 Ngày/ 05  Đêm

Phương tiện: Máy bay

Khởi hành: 11/7, 25/8 2019

58.900.000 đ

Thời gian: 12 Ngày/ 11 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Khởi hành: 11/6, 25/6/2019

87.200.000 đ

Thời gian: 4 Ngày/ 3 Đêm

Phương tiện: Máy Bay - HKViet Nam Airlines

Khởi hành: 28/4, 26/05, 09,23/6/2019

15.500.000 đ

Thời gian: 15 Ngày/ 14 Đêm

Phương tiện: Máy Bay - HK VietNamAirlines ( Hoặc HK Thái Lan)

Khởi hành: 21/4, 25/5 , 27/6/2019

92.900.000 đ

Thời gian: 9 Ngày/ 8 Đêm

Phương tiện: Máy Bay  - Hàng Không TG 

Khởi hành: 23/5 , 3/6, 20/08, 25/09, 25/10, 20/11 /2019

61.900.000 đ

Thời gian: 9 Ngày/ 8 Đêm

Phương tiện: Máy Bay

Khởi hành: 28 Hàng Tháng

80.370.000 đ

Thời gian: 7 Ngày/ 6 Đêm

Phương tiện: Máy Bay - Hàng Không VN. Airlines

Khởi hành:Theo Lịch Lựa Chọn

49.900.000 đ

Thời gian: 5 Ngày/ 4 Đêm

Phương tiện: Bằng Máy Bay - HK Estar Jest

Khởi hành: 17,18,19,20,24,25,26,27,31/5

 

12.990.000 đ

Thời gian: 6  Ngày/ 5  Đêm

Phương tiện: Bằng Máy Bay - HK Vietjetair

Khởi hành: Tháng 6: 2,9,16,23,30/6

 

17.990.000 đ