DU LỊCH QUỐC TẾ

DU LỊCH QUỐC TẾ

Thời gian: 5 Ngày/ 4 Đêm

Phương tiện: Bằng Máy Bay - HK Vietjetair

Khởi hành: 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27/5 và T7 Hàng Tuần

12.990.000 đ

Thời gian: 6 Ngày/ 5 Đêm

Phương tiện: Bằng Ô tô

Khởi hành: 23/5, 16/6, 27/6 ,14/7, 28/7, 15/8, 29/8/2019

9.990.000 đ

Thời gian: 7 Ngày/ 6 Đêm

Phương tiện: Máy Bay - HK Vietnam airlines

Khách sạn: 3 - 4 Sao 

Khởi hành: 10/6, 21,30/6/2017

15.800.000 đ

Thời gian: 6 Ngày/ 5 Đêm

Phương tiện: Máy Bay - HK Vietnam airlines

Khách sạn: 3 - 4 Sao 

Khởi hành: 16/9, 29/9/2017

15.000.000 đ

Thời gian: 4 Ngày/ 3 Đêm

Phương tiện: Máy Bay - HK Singapore

Khách sạn: 3 Sao 

Khởi hành: 20, 26,29/6 ; 2,9,26,23,30/7;8,27/8/2017

12.985.000 đ

Thời gian: 7 Ngày/ 6 Đêm

Phương tiện: Máy Bay - HK Vietnam airlines

Khách sạn: 3 - 4 Sao 

Khởi hành: 14,21/6 ; 5,11,18/07/2017

15.300.000 đ

Thời gian: 5 Ngày/ 4 Đêm

Phương tiện: Máy Bay - HK Vietnam airlines

Khởi hành: 13/7, 27/7, 3/8; 24/8/2019

11.890.000 đ