Thời gian: 5 Ngày/ 4 Đêm

Phương tiện: Bằng Máy Bay - HK Vietjetair

Khởi hành: 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27/5 và T7 Hàng Tuần

12.990.000 đ

Thời gian: 6 Ngày/ 5 Đêm

Phương tiện: Bằng Ô tô

Khởi hành: 23/5, 16/6, 27/6 ,14/7, 28/7, 15/8, 29/8/2019

9.990.000 đ

Thời gian: 7 Ngày/ 6 Đêm

Phương tiện: Máy Bay - HK Vietnam airlines

Khách sạn: 3 - 4 Sao 

Khởi hành: 10/6, 21,30/6/2017

15.800.000 đ

Thời gian: 6 Ngày/ 5 Đêm

Phương tiện: Máy Bay - HK Vietnam airlines

Khách sạn: 3 - 4 Sao 

Khởi hành: 16/9, 29/9/2017

15.000.000 đ

Thời gian: 4 Ngày/ 3 Đêm

Phương tiện: Máy Bay - HK Singapore

Khách sạn: 3 Sao 

Khởi hành: 20, 26,29/6 ; 2,9,26,23,30/7;8,27/8/2017

12.985.000 đ

Thời gian: 7 Ngày/ 6 Đêm

Phương tiện: Máy Bay - HK Vietnam airlines

Khách sạn: 3 - 4 Sao 

Khởi hành: 14,21/6 ; 5,11,18/07/2017

15.300.000 đ

Thời gian: 5 Ngày/ 4 Đêm

Phương tiện: Máy Bay - HK Vietnam airlines

Khởi hành: 13/7, 27/7, 3/8; 24/8/2019

11.890.000 đ

Thời gian: 06 Ngày/ 05  Đêm

Phương tiện: Máy bay

Khởi hành: 11/7, 25/8 2019

58.900.000 đ

Thời gian: 12 Ngày/ 11 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Khởi hành: 11/6, 25/6/2019

87.200.000 đ

Thời gian: 4 Ngày/ 3 Đêm

Phương tiện: Máy Bay - HKViet Nam Airlines

Khởi hành: 28/4, 26/05, 09,23/6/2019

15.500.000 đ

Thời gian: 15 Ngày/ 14 Đêm

Phương tiện: Máy Bay - HK VietNamAirlines ( Hoặc HK Thái Lan)

Khởi hành: 21/4, 25/5 , 27/6/2019

92.900.000 đ

Thời gian: 9 Ngày/ 8 Đêm

Phương tiện: Máy Bay  - Hàng Không TG 

Khởi hành: 23/5 , 3/6, 20/08, 25/09, 25/10, 20/11 /2019

61.900.000 đ

Thời gian: 9 Ngày/ 8 Đêm

Phương tiện: Máy Bay

Khởi hành: 28 Hàng Tháng

80.370.000 đ

Thời gian: 7 Ngày/ 6 Đêm

Phương tiện: Máy Bay - Hàng Không VN. Airlines

Khởi hành:Theo Lịch Lựa Chọn

49.900.000 đ

Thời gian: 5 Ngày/ 4 Đêm

Phương tiện: Bằng Máy Bay - HK Estar Jest

Khởi hành: 17,18,19,20,24,25,26,27,31/5

 

12.990.000 đ

Thời gian: 6  Ngày/ 5  Đêm

Phương tiện: Bằng Máy Bay - HK Vietjetair

Khởi hành: Tháng 6: 2,9,16,23,30/6

 

17.990.000 đ
chung minh thu nhap va cong viec

chung minh thu nhap va cong viec

chung minh thu nhap va cong viecchung minh thu nhap va cong viecchung minh thu nhap va cong viecchung minh thu nhap va...

(03/02/2020)
VISA HÀ LAN

VISA HÀ LAN

(14/02/2019)
VISA PHẦN LAN

VISA PHẦN LAN

(14/02/2019)
Visa Bulgary

Visa Bulgary

(14/02/2019)
VISA RUMANIA

VISA RUMANIA

(14/02/2019)
VISA NAUY

VISA NAUY

(12/02/2019)
VISA NGA

VISA NGA

(12/02/2019)
VISA ÁO

VISA ÁO

(12/02/2019)
VISA BA LAN

VISA BA LAN

(12/02/2019)
VISA SÉC

VISA SÉC

(12/02/2019)
VISA TÂY BAN NHA

VISA TÂY BAN NHA

(12/02/2019)
VISA ANH QUỐC

VISA ANH QUỐC

(12/02/2019)
Visa Ý (Italy)

Visa Ý (Italy)

(12/02/2019)
VISA PHILIPPINES

VISA PHILIPPINES

(12/02/2019)
Visa Pakistan

Visa Pakistan

(12/02/2019)
VISA OMAN

VISA OMAN

(12/02/2019)
VISA THÁI LAN

VISA THÁI LAN

(12/02/2019)
VISA ẤN ĐỘ

VISA ẤN ĐỘ

(12/02/2019)
VISA TRIỀU TIÊN

VISA TRIỀU TIÊN

(12/02/2019)
VISA HONGKONG

VISA HONGKONG

(12/02/2019)
VISA NHẬT BẢN

VISA NHẬT BẢN

(12/02/2019)
VISA ĐÀI LOAN

VISA ĐÀI LOAN

(11/02/2019)
VISA HÀN QUỐC

VISA HÀN QUỐC

(11/02/2019)
VISA TRUNG QUỐC

VISA TRUNG QUỐC

(11/02/2019)
VISA ALGERIAN

VISA ALGERIAN

(11/02/2019)
VISA ZIMBABWE

VISA ZIMBABWE

(11/02/2019)
VISA NIGERIA

VISA NIGERIA

(11/02/2019)
VISA AI CẬP

VISA AI CẬP

(11/02/2019)
VISA NAM PHI

VISA NAM PHI

(11/02/2019)
VISA ARAP - DUBAI

VISA ARAP - DUBAI

(11/02/2019)
VISA HÀ LAN

VISA HÀ LAN

(14/02/2019)
VISA PHẦN LAN

VISA PHẦN LAN

(14/02/2019)
Visa Bulgary

Visa Bulgary

(14/02/2019)
VISA RUMANIA

VISA RUMANIA

(14/02/2019)
VISA NAUY

VISA NAUY

(12/02/2019)
VISA NGA

VISA NGA

(12/02/2019)
VISA ÁO

VISA ÁO

(12/02/2019)
VISA BA LAN

VISA BA LAN

(12/02/2019)
VISA SÉC

VISA SÉC

(12/02/2019)
VISA TÂY BAN NHA

VISA TÂY BAN NHA

(12/02/2019)
VISA ANH QUỐC

VISA ANH QUỐC

(12/02/2019)
Visa Ý (Italy)

Visa Ý (Italy)

(12/02/2019)